L'Ajuntament treballa en la creació d'un espai socioeducatiu

Es tracta d'un projecte que es posarà en marxa el proper febrer, pensat per a les persones i creient en les seves oportunitats


L'Ajuntament està treballant en la creació d'un espai socioeducatiu per a joves i famílies del nostre municipi que es posarà en marxa al febrer. Serà un servei diürn per a infants i adolescents, que durà a terme la seva tasca fora d’horari escolar i que s’inscriu dins el marc d’actuació dels Serveis Socials Bàsics.

És un espai on es procurarà incidir en els processos de sociabilitat de l’infant. L’acció principal d’aquest centre és educativa, oferint als nens un espai amb activitats programades en una base pedagògica, socialitzadora, cultural i creativa coherent. El Servei té per finalitat facilitar el desenvolupament i l’estructuració de la personalitat de l’infant i l’adolescent, pal·liant en la mesura del possible les situacions sociofamiliars desfavorables de les persones ateses.

Els destinataris del servei seran un grup de 6/10 adolescents de 12 a 16 anys, i les seves famílies, que viuen al nostre municipi i es troben en diverses situacions de risc social i amb necessitat de reforç escolar.

Un dels objectius de la creació d’aquest espai és prevenir i detectar les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola, així com afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents i les seves famílies al nostre municipi. També serà un espai on es donarà suport i s’ acompanyarà i orientarà a les famílies en els processos educatius que afecten als seus fills i es reforçaran els resultats acadèmics.
 

L’Espai Socioeducatiu serà un espai de trobada on fer els deures de l’escola i realitzar activitats de lleure relacionades amb el coneixement de l’entorn, un espai on es treballin els valors, les actituds i les habilitats socials i, es potenciï l’autonomia personal.

Els programa socioeducatius que tindrà en compte totes les dimensions del jove com l’educació per a la salut, educació socioemocional, suport al procés d'escolarització, educació en valors i ciutadania activa, educació en TIC, competència social, dinàmiques de participació, educació en el lleure i esportiva i, atenció a les famílies, aconseguint el seu compromís de manera activa amb el procés de millora en l'educació del menor.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
04:20  |  10-01-18
  • Recomana el contingut