Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Castellví de la Marca al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Anuncis / edictes
     
 

Aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2017

Data de publicació oficial: 11/01/2018 - 11:41h

Contractació de personal interí

Data de publicació oficial: 11/01/2018 - 11:31h

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018

Data de publicació oficial: 03/01/2018 - 08:08h

Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2018.

Data de publicació oficial: 28/12/2017 - 09:53h

Aprovació del projecte bàsic de millora de la Societat Cultural del Maset dels Cosins

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 10:22h

Aprovació del projecte bàsic per la millora de l'eficiència energètica de l'escola el Castellot

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 10:20h

Aprovació del projecte bàsic d'adequació del nucli de vestidors de la piscina municipal

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 10:17h

Aprovació del projecte bàsic per l'adequació de la planta primera de la Casa de Cultura

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 10:15h

Aprovació del projecte bàsic per la millora de les sales polivalents del Maset dels Cosins i Cases Noves de Can Marques

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 10:12h

Aprovació memòria valorada per l'adequació de la zona esportiva de Castellví

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 10:07h

Aprovació definitiva de la memòria valorada de renovació de la xarxa d'aigua del nucli de Cases Noves de la Riera

Data de publicació oficial: 18/12/2017 - 14:21h

Aprovació del projecte d'obra pública de la memòria valorada de rehabilitació i control del pou exterior de la Múnia.

Data de publicació oficial: 18/12/2017 - 14:02h

Aprovació definitiva de la memòria valorada de control dels cabdals de les captacions de l'aigua

Data de publicació oficial: 18/12/2017 - 13:54h

Contractació en regim laboral dins el programa de Garantia Juvenil del SOC

Data de publicació oficial: 18/12/2017 - 13:24h

Acta procediment selectiu programa de Garantia Juvenil del SOC

Data de publicació oficial: 14/12/2017 - 10:09h

Aprovació definitiva de modificació de crèdits número 3/2017

Data de publicació oficial: 21/08/2017 - 10:37h