Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Castellví de la Marca al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Anuncis / edictes
     
 

Contractació de personal laboral interí

Data de publicació oficial: 31/07/2017 - 14:02h

Aprovació definitiva del catàleg de camins municipals de Castellví de la Marca

Data de publicació oficial: 07/07/2017 - 11:03h

Aprovació inicial documentació ambiental del projecte de restauració del Castellot

Data de publicació oficial: 07/07/2017 - 10:57h