Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Castellví de la Marca al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Anuncis / edictes
     
 

Bases convocatòria de procediment selectiu per la contractació laboral temporal d'un oficial de brigada d'obres i serveis

Data de publicació oficial: 12/03/2018 - 16:47h

Aprovació de les bases reguladores de les subvencions per entitats i associacions per l'exercici 2018.

Data de publicació oficial: 28/02/2018 - 14:38h

Aprovació definitiva de la memòria valorada de rehabilitació i control del pou exterior de la Múnia

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:48h

Aprovació definitiva del projecte bàsic d'adequació del nucli de vestidors de la piscina municipal

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:45h

Aprovació definitiva del projecte bàsic per la millora de les sales polivalents del Maset dels Cosins i de Cases Noves de Can Marques

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:42h

Aprovació definitiva del projecte bàsic per la millora de l'eficiència energètica de l'escola el Castellot

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:38h

Aprovació definitiva del projecte bàsic i de millora de la Societat Cultural del Maset dels Cosins

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:35h

Aprovació definitiva de la memòria valorada per l'adequació de la zona esportiva de Castellví

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:30h

Aprovació definitiva del projecte bàsic per l'adequació de la planta primera de la Casa de Cultura

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:26h

Aprovació provisional de contribucions especials per les obres de renovació de xarxa de distribució a Cases Noves de la Riera

Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:22h

Aprovació projecte d'obra pública ordinària de "Memòria valorada skatepark a la Múnia"

Data de publicació oficial: 20/02/2018 - 15:01h

Aprovació establiment de Contribucions Especials pel projecte per al recalçament i urbanització de la vorera sobre el talús de les Cases Noves de la Riera.

Data de publicació oficial: 12/02/2018 - 18:24h

Aprovació definitiva contribucions especials per les obres de pavimentació del camí rural de la carretera B-212 al nucli de Sardanyola

Data de publicació oficial: 07/02/2018 - 10:50h

Aprovació inicial renovació xarxa distribució de les Cases Noves de la Riera

Data de publicació oficial: 06/02/2018 - 10:57h

Aprovació inicial tancament pista poliesportiva coberta de la Múnia

Data de publicació oficial: 06/02/2018 - 10:37h

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018

Data de publicació oficial: 05/02/2018 - 13:44h

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018

Data de publicació oficial: 03/01/2018 - 08:08h

Aprovació definitiva de modificació de crèdits número 3/2017

Data de publicació oficial: 21/08/2017 - 10:37h