Mas Lluet de Baix (Cal Tesso)

Mas Lluet de Baix (Cal Tesso)

08732 Castellví de la Marca
Horari:  
El topònim Mas Lluet de Baix correspon a dues construccions singulars adossades. La més antiga ha estat acuradament restaurada i és una típica masia composta de planta baixa i pis amb teulada a dues aigües, coneguda com a cal Tesso o cal Janès. La portalada, de punt rodó i adovellada, presenta la data de 1619 a la dovella principal. També conserva dos finestrals amb ampit, una finestra amb festejador i a l’entrada fragments d’enteixonat, possiblement del segle XVI- XVII.

L’actual casa pairal, construïda l’any 1911, és un edifici d’estil modernista compost de planta baixa i dos pisos amb façana de composició simètrica i coberta a dues aigües. El pis superior presenta una galeria d’arcs de mig punt sobre fines columnes ornamentades amb espirals, capitells de decoració vegetal i balustrades. L’edifici és coronat per una cornisa ondulant amb ornaments florals al centre i als costats. El pisos es presenten separats per una cornisa continua. Les obertures estan coronades per arcs rebaixats motllurats amb decoracions d’elements florals i fulles d’acant estilitzades. Al pis noble les obertures central i dels extrems presenten sengles balcons amb interessants baranes de ferro forjat d’estil modernista.

És el centre d’una explotació agrària portada pels seus propietaris, on el conreu principal és la vinya. Hi ha un pou, així com la font de cal Tesso.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:43  |  04-09-17
  • Recomana el contingut