Aprovació inicial expedient de suplement de crèdit extraordinari número 7/2018.

Data de l'anunci  26-06-18  -  ANUNCI

En data 21/06/2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 07/2018, finançat mitjançant nous ingressos no pressupostats i romanent líquid de tresoreria del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Barcelona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Castellví de la Marca, 25 de juny de 2018

L’alcalde

Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 26/06/2018 - 14:51h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:50  |  26-06-18
  • Recomana el contingut