Aprovats els pressupostos del 2019

El dijous es van presentar els pressupostos en un acte públic, us els deixem a continuació. També podeu trobar com els acords de la Junta de Govern Local del mateix dia.

El passat 22 de novembre es van presentar els pressupostos pel 2019 en un acte públic. L’alcalde Xavier Ramos va realitzar un repàs dels ingresos i les despeses, la recaptació dels principals tributs, les despeses més rellevants per serveis, les inversions de l’any vinent i la situació del deute. Es van recollir propostes i suggeriments per part del públic assistent que han sigut recollides en el pressupost del 2019.

 

A continuació us deixem el Pressupost del 2019 que va ser aprovat al Ple del passat dijous 22 de novembre.

DESPESES


Cap. 1: Despeses de personal501.161,07€
Cap. 2: Compra de béns corrents i serveis578.400,00€
Cap. 3: Interessos del deute3.555,17€
Cap. 4: Transferències corrents311.235,95€
Cap. 5: Fons de contingència25.000,00€
Cap. 6: Inversions reals211.807,52€
Cap. 9: Passius financers27.074,31€

INGRESSOS

Cap. 1: Impostos directes 757.400,00€
Cap. 2: Impostos indirectes 36.000,00€
Cap. 3: Taxes310.550,00€
Cap. 4: Transferències corrents459.343,46€
Cap. 5: Ingressos patrimonials3.700,00€
Cap. 7: Transferències de capital91.240,56€
Cap. 9: Passius financers0,00€

Així com les principals inversions per l’any vinent:

Canvi enllumenat del Cuscó6.000€
Parc per a gossos12.500€
Procés participatiu escola “El Castellot”18.000€
Procés participatiu Consell Infància i Adolescència18.000€
Millora Societat Cultural de Castellví78.330,56€
Millora Societat La Munienca44.370,52€
Obra passos de vianants de la Múnia34.606,44€

El mateix dijous també va tenir lloc una Junta de Govern Local en la qual es va aprovar el “Projecte de millora de l’accessibilitat dels passos de vianants a la Múnia” i es van aceptar dues subvencions de la Diputació de Barcelona: una pel bloc de serveis del camp de futbol de Castellví (17.009,00€) i una altra pel recalçament i urbanització de la vorera sobre el talús de les Cases Noves de la Riera (50.112,52€).

Tanmateix, es van adjudicar els següents contractes menors:
  • Revisió del Pla Director del servei d’aigua de Castellví de la Marca
  • Adequació de la zona esportiva de Castellví – millora humitats del nucli de serveis, instal·lació elèctrica i tanca del sectors de jocs infantils
  • Millora dels Polivalents – pintura del local de les Cases Noves de Cal Marques
  • Reparació i pintat de la pista poliesportiva 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:13  |  30-11-18
  • Recomana el contingut