Adequació de la plaça de la Societat de la Múnia, contracte d'un conserge per l'escola i modificacions de crèdit, entre d'altres

Adequació de la plaça de la Societat de la Múnia, contracte d'un conserge per l'escola i modificacions de crèdit, entre d'altres

Ahir dijous 5 de juliol al vespre va tenir lloc a l’Ajuntament un Ple Extraordinari en el qual es van aprovar els Comptes Generals de l’exercici de 2017. Aquests comptes han estat exposats al públic, no obstant, com no s’ha rebut cap reclamació, s’han enviat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

També es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit. S’han augmentat 3 partides, finançades per estalvis d’altres aplicacions pressupostàries:
  • Conserge pels serveis de l’escola El Castellot: 8.000€
  • Estudis i treballs tècnics: 14.000€
  • Xarxa d’aigua de les Cases Noves de la Riera: 5.000€
  • Fent un total d'altes de crèdits de 27.000€
En acabar, va tenir lloc una Junta de Govern Local. Alguns dels temes a destacar que es van aprovar van ser els següents:
  • Projecte executiu d’adequació de la plaça de la Societat de la Múnia
  • Adjudicació d’un contracte menor per la consergeria de l’escola El Castellot
  • Aprovació d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i ADF de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals
  • Projecte de consolidació de les restes arqueològiques del Castell de Castellví de la Marca “El Castellot”
  • Adjudicació del contracte per l’adequació de l’espai dels antics safaretjos de la Múnia
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:25  |  06-07-18
  • Recomana el contingut